EPLAN Usergroup Nederland

Sponsors

15 juni 2018 - Meeting bij Leertouwer

Op 15 juni is de EPLAN Usergroup te gast bij Leertouwer B.V. in Barneveld. Op de agenda staan het EPLAN Collective Standardisation concept van Leertouwer, blokeigenschappen en de eerste ervaringen met versie 2.8 beta van EPLAN Electric P8.

Deelname

Deelname is mogelijk voor leden en genodigden van de usergroup. Inschrijving per e-mail met de namen van de deelnemers. De inschrijving sluit 11 juni, na deze datum wordt een bevestiging toegezonden.

Locatie

Leertouwer B.V. is gevestigd aan de Albert Plesmanstraat 38, 3772 MN  Barneveld.

Agenda

13.30 uur    Ontvangst

13.45 uur    Welkom en introductie

    Bestuur EPLAN Usergroup

13.50 uur    Introductie Leertouwer

    Nieko Versteeg, Leertouwer

    Leertouwer BV is een systeemintegrator in elektrotechniek, klimaatinstallaties en ICT met ruim 160 medewerkers. Het bedrijf, dat in 1929 is opgericht, benadert projecten vanuit het oogpunt van de klant. De functionele wensen zijn hun uitgangspunt voor een doordachte en toekomst vaste installatie. Leertouwer is actief op de markten wonen, werken, zorg en industrie.

14.05 uur    Electronic Collective Standardisation

    Wijnand Kleijweg, Leertouwer

    Leertouwer heeft een standaard binnen EPLAN ontwikkeld op verschillende niveaus. Doel van de standaardisatie is om EPLAN data probleemloos te kunnen uitwisselen of delen en het werken in EPLAN te versnellen. Dit met de gedachte dat iedereen een eigen standaard ontwikkelt en er door gebrek aan samenwerking veel inspanning dubbel wordt geleverd. De standaardisatie is opgezet zowel vanuit het functionele als het traditionele ontwerpen. In de presentatie en demonstratie wordt uit de doeken gedaan wat de standaardisatie omvat, hoe die het beste wordt gebruikt en hoe deze beheerd wordt.

15.00 uur    Blokeigenschappen

    Wijnand Kleijweg, Leertouwer

    In de ECS standaardisatie wordt veel met blokeigenschappen gewerkt. Wijnand legt uit hoe dat is gedaan en hoe dat wordt beheerd.

15.15 uur    Pauze

15.45 uur    Uitleg blokeigenschappen

    Jennifer Reep, EPLAN Software & Services

    Met blokeigenschappen kunnen gegevens uit EPLAN samengesteld worden en op een andere plaats in een EPLAN-project worden gepresenteerd. Dat schept mogelijkheden om gegevens te hergebruiken, zonder dat je het op meerdere plekken met de hand in moet vullen. Jennifer Reep legt in de basis uit wat blokeigenschappen zijn, wat je er mee kan en hoe je ze kunt maken.

16.15 uur    Ervaringen EPLAN P8 2.8 beta (en andere versies)

    Deelnemers

    In Nederland wordt de EPLAN P8 beta door gebruikers getest. Deze versie komt in het najaar beschikbaar. Wie doet daaraan mee? En welke ervaringen kunnen worden gedeeld?
Wat zijn de recente ervaringen met andere versies? Zijn er uitstaande meldingen? Interessante antwoorden?

16.45uur    Verenigingszaken

    Bestuur
  • Onderwerpen 2018
  • Rondvraag actualiteit

17.00 uur    Afsluiting