EPLAN Usergroup Nederland

Sponsors

18 april 2018 - Meeting bij EPLAN

De meeting op 18 april 2018 staat in het teken van werkwijzen bij kabels en afscherming en bij het gebruik van blokeigenschappen. Daarnaast wordt Cogineer geïntroduceerd: waar moet het geplaatst worden in het engineeringproces en wat moet er gedaan worden om het optimaal te gebruiken.

Inschrijving

Inschrijving voor deelname is mogelijk voor leden en genodigden. Inschrijving sluit 13 april, daarna wordt een deelnamebevestiging gezonden.

Agenda

13.00 uur    Ontvangst

13.30 uur    Welkom en introductie

    Bestuur EPLAN Usergroup

13.40 uur    Kabels, Afschermingen & Co. – ervaringen uit de praktijk

    Yvo Visscher, De Keizer Marine

    Bij het gebruik van kabels, afschermingen en andere verbindingen in schema’s zijn verschillende presentatiemogelijkheden beschikbaar. Daarbij is vooral de werkwijze van belang om het goede resultaat te krijgen. Afschermingen kunnen van kabelinformatie worden voorzien, kabels kunnen van afschermingen worden voorzien of de combinatie kan in één keer worden geplaatst. Elke werkwijze heeft zijn eigen gevolgen. Wat is de ideale volgorde? Of is het beter eerst het juiste materiaal (kabel + afscherming) te definiëren in plaats van later een afscherming toe te voegen. En als een kabel zonder afscherming al geplaatst is, kan deze door een ander materiaal, bijv. met afscherming, worden vervangen?

14.30 uur    Blokeigenschappen

    Sander Doorenbosch, SDH Engineering

    Blokeigenschappen zijn bedoeld om gegevens uit EPLAN op elke andere gewenste plaats te presenteren in het EPLAN Project. Bijvoorbeeld de gegevens bij een apparaat plaatsen, een kabelnummer aanvullen met de naam van een apparaat zoals een motor, graveerteksten overnemen van functies en zo voorts. Sander Doorenbosch laat in een korte demo zien hoe hij blokeigenschappen inzet.

15.00 uur    Pauze

15.30 uur    EPLAN Cogineer

    Peter Rouwenhorst, EPLAN Software & Services

    Cogineer is een relatief nieuw product van EPLAN en bedoeld om zonder programmeerervaring of –kennis projectdocumentatie in de vorm van elektrische en fluid schema’s te genereren. In de presentatie en demonstratie laat Peter Rouwenhorst zien waar EPLAN Cogineer in het engineeringproces ingezet wordt. Aan de hand van voorbeelden laat hij zien welke informatie nodig is om schema’s automatisch te maken en waar de voordelen zitten.

16.50uur    Verenigingszaken

    Bestuur

  • Jaarrekening 2017
  • Bestuurwisseling
    • André van der Loop, medeoprichter en langjarige penningmeester treedt terug
    • Sander Doorenbosch is verkiesbaar als opvolger
    • Stemming
  • Onderwerpen 2018
  • Rondvraag actualiteit

17.00 uur    Afsluiting

Locatie

EPLAN Software & Services BV
Hengelder 56
6902 PA Zevenaar